adresa:
Ul. Padlých hrdinov 8
821 06 Bratislava
Podunajské Biskupice

mobil:
0918 687 756
(škôlka)

0905 522 468
Mgr. Lucia Fehérová
(riaditeľka)

e-mail:
minikin (zavináč) minikin.sk

ONLINE PRIHLÁŠKA

: verzia pre tlač :

MINIKIN playschool POZOR!!!!! Od 1.9.2011 zmena názvu na TESAVI - pozri www.tesavi.sk

nadštandardné služby za štandardné ceny

Minikin Playschool (založená v septembri 2006) je súkromná materská škola rodinného typu pre deti od 2 rokov s celoročnou prevádzkou. Nachádza sa v centre Podunajských Biskupíc, s pohodlným prístupom a miestami na parkovanie.

Počas celého dňa komunikujeme s deťmi bilingválne - anglicky a slovensky. Postupne sa u starších detí kladie väčší dôraz na anglický jazyk. Malé skupinky detí (6-8 na jedného učiteľa, učiteľ má podľa potreby k dispozícii asistenta) umožňujú individuálny prístup. Ponúkame profesionálnu pedagogickú starostlivosť o Vaše dieťa, logopedickú a psychologickú poradňu.

Privítame Vás v príjemnom domácom prostredí, v škôlke, do ktorej deti radi chodia, kde sa starší učia pomáhať mladším, kde sa rešpektuje ich osobnosť, sloboda a dôstojnosť, podporuje sa talent a komplexný rozvoj osobnosti každého dieťaťa podľa jeho schopností a daností.

Škôlka Minikin spĺňa všetky bezpečnostné a protipožiarne predpisy a má povolenie na prevádzku z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR.

100%-ná istota v Minikin Playschool

Ponúkame Vám výnimočný pocit istoty, že vaše dieťa je v poriadku a v tých najlepších rukách. Kedykoľvek a kdekoľvek sa môžete cez web pozrieť na svoje dieťa v reálnom čase. Prístup je kódovaný len pre klientov škôlky.

Jazyk v Minikin Playschool

Komunikáciou v anglickom jazyku počas celého dňa sa deti nenásilnou a hravou formou učia jazyk a prirodzene (nevedomky) prechádzajú k jeho používaniu aj medzi sebou pri voľnej hre. K tomu im napomáha knižnica s veľkým výberom detskej literatúry, DVD v anglickom jazyku, taktiež interaktívne programy na PC.

Prostredie Minikin Playschool

Vašim deťom ponúkame priestory nového rodinného domu, ktoré boli upravené tak, aby sa v nich cítili ako doma, mali pocit istoty a bezpečia, miesto na hranie aj odpočinok.
Veľká záhrada umožňuje dostatok pohybu a priestor na hry (ovocné stromy a hriadky so zeleninou, ktorú si deti sami dopestujú, trpasličie králiky, o ktoré sa deti pravidelne starajú).
Nábytok v interiéri ako aj preliezky a ihrisko vonku boli vyrobené na mieru a spĺňajú všetky bezpečnostné a hygienické kritériá.
Naša škôlka je vybavená kvalitnými materiálno-didaktickými pomôckami a technickým zabezpečením vhodným pre materské školy (DVD projektor na plátno, notebook, CD prehrávače, syntetizátor,...)

Pedagógovia v Minikin Playschool

Personál škôlky sa skladá z mladých ľudí, pedagógov, ktorí sú zanietení pre prácu s deťmi, sú otvorení novým formám v prístupe k deťom (využívanie alternatívnych výchovno-vzdelávacích metód)) a ovládajú kvalitne anglický jazyk. Sú pripravení byť vašim deťom kamarátom a ochrancom, vám radcom a psychológom a zároveň ochotní vyjsť v ústrety Vašim potrebám a požiadavkám.

V rámci vzdelávania postupujeme podľa Programu výchovy a vzdelávania pre materské školy vydaného Ministerstvom školstva SR a Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie vydaného Štátnym pedagogickým ústavom, ktorý obohacujeme o nové témy, vzdelávacie metódy, s využitím najnovších didaktických materiálov a pomôcok v slovenskom aj anglickom jazyku. U predškolákov je kladený dôraz na kvalitnú prípravu pre bezproblémový nástup do školy.

Komplexný servis v Minikin playschool

Všetko, čo Vaše dieťa potrebuje v škôlke, mu poskytneme my. Okrem všetkých štandardných služieb zabezpečíme aj pranie posteľnej bielizne a pyžamka, náhradné oblečenie, zubnú kefku a pastu, v prípade potreby plienky, vlhké utierky a kozmetiku.
Večerná opatera za poplatok (treba dohodnúť deň vopred).